Y Dull 1-2-3 Cyflawn

Nawr eich bod chi wedi ymgyfarwyddo â rhai o ddulliau traddodiadol monitro a gwerthuso, gallech gychwyn defnyddio’r Dull 1-2-3 Cyflawn. 

Nawr, dylech ddysgu: 

 • Beth yw’r dull 1-2-3?
 • Pwy gall ei defnyddio?
 • Pam ei defnyddio?
 • Pa ddull 1-2-3?
 • Y Dull 1-2-3 Cyflym
 • Y Dull 1-2-3 Cyflawn

Beth yw’r dull?

Yn syml, mae’r Dull 1-2-3 yn offeryn neu dempled sy’n cyflwyno sefydliadau i ddulliau gwahanol o fonitro a gwerthuso sydd yn eu galluogi i fagu hyder trwy gymysgu dulliau gwahanol er mwyn derbyn canlyniadau cynrychiolaidd..

I bwy mae’r dull?

Mae hi’n ddefnyddiol i bron unrhyw sefydliad sy’n gyfrifol dros weithgareddau sy’n cael eu cyllido’n allanol.

Yn benodol mae’n targedi:

 • Sefydliadau gwirfoddoli a chyrff anllywodraethol ledled y byd sydd yn dibynnu ar noddwyr swyddogol neu noddwyr eraill sydd angen arddangos canlyniadau neu dangos atebolrwydd.
 • Sefydliadau gwirfoddoli a chyrff anllywodraethol ledled y byd sydd yn cael eu noddi gan rhodd-daliadau elusennol unigol, sefydliadau neu roddwyr eraill sydd ddim yn galw am atebolrwydd neu dystiolaeth o ganlyniadau yn ffurfiol. 
 • Elusennau domestig, busnesau cymdeithasol, sefydliadau neu gyrff eraill sydd yn awyddus i wella eu dealltwriaeth o effaith eu gweithgareddau ymysg buddiolwyr. 

Pam ei defnyddio?

 • Mae’n cynnig cyflwyniad defnyddiol i fonitro a gwerthuso
 • Mae’n haws ac yn gyflymach na nifer o ddulliau monitro a gwerthuso eraill
 • Mae’n cynnig nifer o offerynnau y gall sefydliadau dewis eu defnyddio yn ôl eu gallu ac anghenion
 • Mae’n caniatáu i sefydliadau cydadfer a rhai o wendidau dulliau penodol ac yn caniatáu iddynt groeswirio a chadarnhau unrhyw ddata a gasglir
 • Mae’n hyblyg: nid oes angen cwblhau pob cam a gallech ddatblygu Dull 1-2-3 unigryw trwy gymysgu dulliau neu gyflwyno dulliau newydd.
 • Mae’n helpu sefydliadau gwerthfawrogi’r manteision o weithredu gyda monitro a gwerthuso yn ganolog i’w prosiectau)
 • Mae’n ateb a chywiro rhai o gwynion mwyaf ynghylch monitro a gwerthuso (mae’n rhy anodd, ond arbenigwyr sy’n gallu ei wneud ayyb).

Pa Ddull 1-2-3?

Mae yna ddau ddull 1-2-3: Cyflawn a Chyflym

Defnyddiwch y siart isod i benderfynu pa ddull sydd orau i chi.

Y Dull 1-2-3 Cyflawn

Os ydych yn ymateb i ofynion noddwyr allanol neu’n bwriadu cwblhau gwerthusiad manwl, neu gomisiynu gwerthusiad allanol dylech ystyried defnyddio’r Dull 1-2-3 Cyflawn.

Bydd y wefan hon yn edrych ar ddwy ffordd o gwblhau’r dull cyflawn:

 • A) Dull Metrig, sydd yn aml yn cynnwys y fframwaith rhesymegol
 • B) Dull Theori, sydd yn aml yn cynnwys y Theori Newid

Y Dull 1-2-3 Cyflym

Os nad ydych yn ateb i noddwyr allanol ac yn bwriadu cwblhau asesiad neu hunanwerthusiad cyflym,  efallai hoffech ystyried y Dull 1-2-3 Cyflym. 

Esboniad

Am grynodeb clir a chryno o bob dull 1-2-3: lawr lwythwch dabl eglurhad yma. (Tabl Saesneg)

Sut i ddefnyddio’r Dull 1-2-3?

Am ganllaw ymarferol o sut i ddefnyddio’r Dull 1-2-3, cliciwch yma (linc yn Saesneg)